ON LINE FORMULIEREN

Aansluitingsaanvragen - Dit document moet ons ten laatste vrijdag om 22u00 voor de datum van de meeting bereiken.
Voor de nieuwe Clubleden of de vroegere Clubleden die niet reden in 2022. Klik op deze link, vul het formulier in en verzend het door te klikken op de toets verzenden.

Peterschap- Voor alle nieuwe Clubleden. Moet ingevuld worden door de peter en verzonden vanaf zijn persoonlijk mailadres. Klik op deze link, vul het formulier in verzend het door te klikken op de toets verzenden. ( de vroegere, te downloaden documenten, zijn niet meer beschikbaar)

Wijzigingen - Gebruik dit formulier voor het melden van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u de Club mededeelde. Voorbeelden : andere moto, gewijzigd E-mailadres, GSM-nummer, adres, enz.
              

Frequent Drivers - Enkel voor piloten die in 2022 aan minstens 2 meetings deelnamen.

Voorinschrijving classe 4
Iedereen die in Classe 4 is aanvaard heeft de mogelijkheid om zich op voorrand in te schrijven, zelf als het zijn/haar eerste deelname is. De enige voorwaarden is om op voorrand een aansluitingsaanvraag te hebben ingediend. Zonder deze voorwaarde is het niet mogelijk.

   

Reservatie demper - Voor het reserveren van een demper gebruik je enkel en alleen dit formulier dat ten laatste de vrijdag voor de dag van de meeting op ons secretariaat moet aankomen.

  

Ouderlijke toelating - voor de minderjarige piloten ( - 18 jaar ) : download dit formulier, sla het op in je pc en druk het af. Dit document moet volledig ingevuld en ondertekend door één van de ouders persoonlijk afgegeven worden tijdens de eerste inschrijving van het seizoen van de minderjarige piloot.