VICTORY GEDRAGSKODE   V03/2012

Iedere persoon die lid wenst te worden van de Victory Club belooft de hieronder vermelde regels te respecteren. De tussen haakjes ( ) vermelde opmerkingen verwijzen naar de tabel inbreuken/sancties

Bij de inschrijvingen
Elke valse verklaring op het inschrijvingsformulier en vragenlijst vermijden ( zie nr 4 )
Enkel peterschap verlenen aan piloten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (vergunningen en rijstijl) en die onze oorkonde aanvaarden ( zie nr 12 ) .Spontaan elke wijziging van moto melden bij de inschrijving.

In het gesloten rennerspark / parking
Bij aankomst op het terrein de richtlijnen van de Clubverantwoordelijke voor het parkeren strikt naleven.

Motor niet starten buiten de voorziene uren :

van 09u00 tot 11u00 voor de Classe 4 piloten

van 11u15 tot 15u35 ( zie nr 8 ) voor de Classe 1-2-3 piloten
Voor de start van de meeting naast de motor lopen in de parking ( zie nr 5 et 6 )

Tijdens de meeting mag in het wisselpark en in de parking enkel stapsvoets gereden worden( 1ste versnelling op ralenti).
Niets op de grond gooien, zijn vuilniszak gebruiken en meenemen op het einde van de meeting. Hetzelfde gedrag eisen van de personen die u begeleiden. Vooraleer 's avonds te vertrekken dient u zich te vergewissen dat u niets laat slingeren. rondom uw voertuig ( zie nr 13 )
Gebruikte olie en/of reinigingsprodukten terug naar huis nemen (zie nr 13)
De milieumat is verplicht onder iedere moto !

(afmetingen : 80 x 160 cm, bovenkant vloeistofabsorberend, onderkant waterdicht. ( een stuk vasttapijt met deze kenmerken is voldoende).

Afstomen van moto's is verboden ( zie nr 13 )
De personen die u vergezellen informeren dat ze zich op afstand moeten houden van de omloop en zich zeker niet op gevaarlijke plaatsen mogen bevinden ( zie nr 7 ).
Kinderen op kleine moto's mogen noch in de parking noch in het rennerspark rijden. Indien mogelijk zal een kinderomloop ter hunner beschikking gesteld worden enkel toegangbaar tijdens dezelfde uren als de volwassen piloten. Enkel kinderen met een rugnummer, te verkrijgen bij de inschrijvingen, en waarvan één van de twee ouders deelnemen aan de meeting mogen rijden. In geen enkel geval mag dit rugnummer aan niet-ingeschreven kinderen doorgegeven worden. Indien er merkbare leeftijd- en rijniveauverschillen onder de kinderen zijn vragen we aan de ouders om om de 15 minuten af te wisselen : 15 minuten de kleinsten en dan 15 minuten de grootste kinderen laten rijden. Indien er geen kinderomloop is, mogen kinderen niet rijden ( zie nr 7 )

In het piloten-wisselpark
Het wisselpark (afgebakende plaatsen voor wisselen van rugnummers) is gereserveerd voor de piloten en één begeleider enkel voor bevoorradingsinterventies en wisselen van rugnummer.
Het is strikt verboden zijn rugnummer aan iemand anders dan zijn co-piloot te geven ( zie nr 15 ) Erger nog, om zijn rugnummer te geven aan iemand die niet ingeschreven is voor het evenement van de dag, of die geen lid is van de club
Enkel stapsvoets rijden ! ( zie nr 5 et 6 )

De milieumat is verplicht onder iedere moto tijdens het vullen van de benzinetanken !

(afmetingen : 80 x 160 cm, bovenkant vloeistofabsorberend, onderkant waterdicht. ( een stuk vasttapijt met deze kenmerken is voldoende).


Op de omloop
Verplichting om te vertragen en formeel verbod om op minder dan 2 meter langs een marshal of pistecommissaris te rijden die een herstelling uitvoert aan de omheining van de omloop ( zie nr 5 ) .
Verplichting om stapvoets te rijden en inhaalverbod wanneer een marshal of pistecommissaris (met of zonder vlag) u vraagt te vertragen . Deze instruktie blijft geldig in gans de specifieke gevaarszone ( gevallen/gewonde piloot-marshal) ( zie n° 5 ) .
Doe geen brutale inhaalmanoeuvers, al dan niet door te botsen tegen uw collega rijder ( zie nr 5 ) .
Bij het begin van de chicane (tijdscontrole) wordt er niet meer ingehaald ( zie nr 5 ) .
Er zijn op de omloop geen rijders die belangrijker zijn dan de andere. Dus geen intimidatiepogingen zoals roepen, fluiten, enz om uw doorgang te forceren. De goede rijders vinden altijd een snelle en propere manier om hun collega's voorbij te rijden. Het enige geroep dat we tolereren is wanneer dit nodig zou zijn om een botsing te vermijden (zie nr 9). De tragere rijders moeten er op letten dat ze niet onverwachts hun rijlijnen gaan wijzigen en niet nodeloos de andere rijders gaan ophouden ( zie nr 10 en 5).
Een rijder die in botsing komt met een andere en waardoor die ten val komt moet stoppen ( zelfs indien hij niet verantwoordelijk is voor het voorval) , er zich van vergewissen dat de andere rijder in orde is en indien nodig hulp bieden.Hij mag slechts zijn weg verderzetten als de andere rijder hem teken gedaan heeft dat alles in orde is. In elk geval biedt u uw excuses aan als de valpartij door u veroorzaakt is ( zie nr 14). Een simpel sorry-teken met de hand en dan terug volgas verderrijden is geenszins voldoende en pardonneert in geen enkel geval de fout. Het allerbelangrijkste is om de nodige tijd te nemen om het incident onmiddelijk en volledig te regelen tussen beide piloten.

Een agressief en overhaast rijgedrag, zeker tijdens de eerste ronden, is in geen enkel geval toelaatbaar en is een inbreuk op ons reglement.(zie nr 5)
Rij niet doelbewust door de afsluiting. Als u buiten de piste komt en het lint stuk rijdt (onvrijwillig) dan draait u zich om en rijdt terug op het circuit daar waar u het verlaten hebt. Als dit onmogelijk is of te gevaarlijk rij dan voorzichtig onder de afsluiting maar zeker zonder de afsluiting terug te beschadigen. Tijdens de verkenningsronde repareer je onmiddellijk zelf het lint ( zie nr 1 en 2).
De marchals zijn afgevaardigd door de organisatie voor UW welzijn. Geen gevolg geven aan hun signalen of gebrek aan respect voor hun werk wordt beschouwd als geen respect hebben voor de hele organisatie.

Dit geldt tevens voor onze afgevaardigde die u richtlijnen geeft waar u te plaatsen op de parking.

        

Een nieuw Clublid waarvan tijdens zijn eerste deelname blijkt dat rijniveau gelijkwaardig is aan de huidige snelste piloten (30 pk) zal zijn lidmaatschap niet bevestigd krijgen. Zijn betaald jaarlidgeld zal terugbetaald worden en hij zal niet verder kunnen deelnemen aan onze meetings. Dit om het actueel maximum rijniveau te kunnen vrijwaren.

SANCTIES BIJ INBREUKEN

INBREUKEN

SANCTIE

1

Vrijwillig stukrijden van de linten

Uitsluiting uit de club

2

Onvrijwillig stukrijden van het lint tijdens de training

Onmiddellijke herstelling

3

Weigering om het lint te herstellen

Uitsluiting uit de club

4

Valse verklaringen bij de inschrijving

Uitsluiting uit de club

5

Gevaarlijk gedrag of in gevaar brengen van marchals of andere rijders

Volgens de ernst verwittiging
of uitsluiting uit de club

6

Rijden met de motor buiten het circuit

Verwittiging

7

Kinderen en/of begeleiders die zich niet aan de regels houden 1e inbreuk

Verwittiging

8

Motor doen draaien buiten de uren 1e inbreuk

Verwittiging

9

Handelingen om een andere rijder te intimideren 1e inbreuk

Verwittiging

10

Andere rijders hinderen -ophouden 1e inbreuk

Verwittiging

11

Miskenning van het reglement en de gedragscode 1e inbreuk

Verwittiging

12

Peterschap verlenen aan niet conforme kandidaten

Volgens de ernst verwittiging
of uitsluiting uit de club

13

Vervuilingen in het algemeen (afval, olie, filterolie, wassen motor..)

Uitsluiting uit de club

13B

Niet gebruiken van milieumat bij het vullen van benzinetank of andere onderhoudswerken

1e inbreuk

Verwittiging

14

Niet stoppen in geval van een aanrijding met een andere piloot waardoor deze ten val komt

of buiten het circuit terecht komt

Uitsluiting uit de club

15

Rugnummer aan iemand anders dan co-piloot geven of aan iemand die niet ingeschreven is voor het evenement of aan iemand die geen lid is van de club.

Uitsluiting uit de Club

16

30 pk piloot die rijdt met een + 30 pk moto (geen of gebrekkige vermogenbeperking, modifikatie

met het oog op vermogenverhoging die niet aangegeven is, enz.)

Uitsluiting uit de club

17

Gebrek aan respect tegenover een lid van de organisatie

Volgens de ernst verwittiging
of uitsluiting uit de club

Alle inbreuken die een eerste maal gesanctioneerd zijn met een waarschuwing worden gesanctioneerd met uitsluiting van de club bij een tweede inbreuk.
In bepaalde gevallen kan de uitsluiting ongedaan worden gemaakt wanneer de rijder gedurende twee organisaties zich volledig inzet als marchal en op deze wijze inzicht krijgt (aan de lijve ondervind) waarom deze regels zo moeten worden toegepast.