PETERSCHAP FORMULIER
Het formulier moet door de peter zelf opgestuurd worden vanaf zijn persoonlijk mail adres.
Een bevestiging zal worden gestuurd naar het emailadres hieronder

Email adres van de peter:

Peter : Naam - Voornaam :

Kandidaat : Naam - Voornaam :

Rijniveau van de kandidaat vergeleken met de peter :  

Commentaar:

Ik aanvaard het peterschap van de hierboven ge´dentifieerde kanditaat voor zijn inschrijving bij de Victory Club. 
Ik ken de inschrijvingsvoorwaarden van de Club en bevestig dat de kandidaat voldoet aan deze voorwaarden.
Ik heb de nieuwe kandidaat de gedragscode van de Club doen lezen.
Ik heb de nieuwe kandidaat duidelijk ge´nformeerd wat betreft de amateursgeest en de fair-play houdingen in onze club.Ik sta borg voor het algemeen gedrag van de nieuwe kandidaat.

Door te klikken op de toets "Zenden" hieronder, verklaar ik kennis te hebben genomen van bovenvermelde tekst.

-