AANSLUITINGEN 2024
 

HOE KAN JE RIJDEN IN ONZE CLUB ?

Alvorens je te kunnen inschrijven voor een meeting moet je lid zijn van de Club : je moet dus eerst aangesloten zijn.

Hiervoor klik je op de toets "On-line formulieren" en verstuur je een "aansluitingsaanvraag".

Van zodra je aangesloten bent = lid bent van de Club kan je je gewoon ter plaatse inschrijven de dag van de meeting.

Het lidgeld bedraagt 10,00 Euro en is geldig voor 365 dagen.

Ter plaatse blijft er je de inschrijvingsprijs te betalen, zie "Prijzen voor inschrijvingen, in de tekst hier onder.

 

ER ZIJN 3 MOGELIJKHEDEN

 

1. U was lid van de club in 2023 : geen voorafgaande formaliteiten, inschrijving op het terrrein.

 

2. U was in het verleden reeds lid van de club maar was geen lid in 2023:
- U moet controleren of u nog steeds voldoet aan de algemene voorwaarden om deel te nemen aan onze organisatie. Klik hier

- Indien ja, stuurt u uw kandidatuur naar het secretariaat van de club. Hiervoor volstaat het ons on-line formulier in te vullen en te verzenden.

  Dit document moet ons ten laatste vrijdag om 22u00 voor de datum van de meeting bereiken.

- We geven u dan zo snel mogelijk een antwoord. Is dit antwoord positief dan kan u verder inschrijven op het terrein, uw gegevens zijn

  reeds in de computer ingevoerd, er zijn dus geen extra documenten nodig.

- Peterschapsverklaring is niet vereist.

 

3. U was nog nooit lid van de club:
- U moet eerst controleren of u voldoet aan de algemene condities van de club voor deelname (klik hier)
- U hebt een clublid nodig die het peterschap over u op zich neemt. Indien u niemand kent contacteer het secretariaat (klik hier
).
- Indien u aan de algemene deelnemingsvoorwaarden voldoet moet uw peter het on-line formulier invullen en ons verzenden vanaf

  zijn persoonlijk e-mailadres en dit ten laatste de vrijdag 20u00 voor de meeting.
- Vervolgens vult u het on-line
aansluitingsformulier in dat u ons verzendt.

  Dit formulier moet ons bereiken de vrijdag ten laatste om 20u00 voor de datum van de meeting.

  waarna we u zo snel mogelijk een antwoord geven. Bij een positief antwoord, inschrijving ter plaatse.

  ( opgepast: zonder deze procedure geen inschrijving ter plaatse ). De inschrijving ter plaatse gebeurt direkt met de computer.
- Indien u jonger bent dan 18 jaar moet u zich tevens met een ingevuld en ondertekend document “ouderlijke toelating” (Klik hier
)   aanmelden op het secretariaat van de omloop.   De aanwezigheid van één van de ouders is noodzakelijk.

 

WIE MOET 30 PK RIJDEN ?   ( Klik hier )

 

PRIJZEN VOOR DE INSCHRIJVINGEN
Team van twee piloten    130 €

Team van 3 piloten    165 € ( enkel geldig voor 3 klasse 3 piloten )
Solo    80 €

Classe 4    55 €
Jaarlijkse lidbijdrage classe 1-2-3 en  4 meer dan 18 jaar oud is 10 € ( geldig voor 365 dagen )

De minder dan 18 jarigen betalen geen lidgeld.

 

 

ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN


MINIMUM LEEFTIJD

Minstens de leeftijd van 18 jaar hebben.

Uitzonderingen :

- van 16 tot 18 jaar : ouderlijke toelating is vereist en moto beperkt aan 30 pk.

- van 14 tot 16 jaar : aanvragen worden apart behandeld volgens de grootte van de kandidaat en zijn rijniveau. Ouderlijke toelating is vereist en moto beperkt aan 30 pk.

- minder dan 14 jaar : spijtig maar deze piloten zullen nog iets moeten wachten. Zie Classe 4


WEDSTRIJDVERGUNNINGEN

Iedere vergunninghouder of ex-vergunninghouder moet deze informatie aan de Club doorgeven.

 

Motocross : Clubleden mogen nooit vergunninghouder of ex-vergunninghouder zijn van eender welke motocrossfederatie. Speciale

uitzonderingen zijn eventueel mogelijk voor piloten die ten hoogste in de categorie junior reden. Ex-internationalen en nationalen

worden altijd geweigerd.

 

Supermoto : Clubleden mogen nooit vergunninghouder of ex-vergunninghouder zijn van eender welke supermotofederatie. Speciale

uitzonderingen zijn eventueel mogelijk en dit afhankelijk van geval tot geval. Ex-piloten van de categorie Prestige worden altijd geweigerd.

            

Enduro : Clubleden mogen houder zijn van een vergunning categorie Randonneur of Junior. Aanvragen van Nationalen worden geval

per geval behandeld. Aanvragen van ex-internationalen worden tevens geval per geval behandeld.

Houders van een Internationalen-vergunning worden altijd geweigerd.

RIJNIVEAU

De Victory Club is bestemd voor amateurs en beginnelingen, in geen enkel geval voor wedstrijdrijders. Aktueel hebben we in onze Club meer dan

genoeg snelle piloten waarvan we het aantal niet willen verhogen. Onze doelstelling is om het aktueel rijniveau te behouden,

daarom ook het hieronder vermeld artikel :

 

Een nieuw clublid, een vroeger clublid of een aktueel clublid houder van een wedstrijdvergunning  toegelaten door de Club (zie § vergunningen), die het rijniveau heeft van onze snelste piloten (Classe1) zal zijn lidmaatschap niet bevestigd zien. Deze regel is zelfs geldig na verschillende deelnames. Het betaalde jaarlijks lidgeld zal terugbetaald worden en deze piloten kunnen dan ook niet meer deelnemen aan onze meetings.

 

De Victory Club is een privé club. Onze meetings zijn privé-organisaties gehouden op privé terreinen. We behouden ons dus het recht om aansluitingsaanvragen te weigeren zonder verdere verrechtvaardiging.
 

In ieder gevalL primeert de rode tekst van bovenstaande kader.

PETERSCHAP

U hebt een clublid nodig die het peterschap over u op zich neemt ( niet nodig voor personen die reeds lid zijn of waren).

Het document "peterschapsverklaring" , on-line formulier, moet door de peter zelf per mail opgestuurd worden vanaf zijn persoonlijk mailadres.

Indien u niemand kent, contacteer het secretariaat met de melding dat u geen clublid kent en met vermelding van uw moto-ervaring/carrière(klik hier).

 

GEDRAGSKODE

De gedragscode van de club goed gelezen hebben. (klik hier)

 

MOTOS

- Een motorfiets bezitten die voldoet aan de geluidseisen van de club.  Voor info klik hier.

- Uw moto moet beperkt zijn aan 30 pk indien u deel uitmaakt van de "Klasse 1" of "Klasse 2" piloten of, en dit geldt voor alle piloten, indien uw moto sowieso moet beperkt zijn aan 30 pk ( moderne 4-takt van meer dan 300cc, MX 2-takt moto van meer dan 150cc en enduromotors 2-takt van meer dan 250 cc)  Meer info

 

PETERSCHAP
Een Clublid die tenminste éénmaal deelnam aan onze meetings kan zich voorstellen als peter voor één of meerdere nieuwe piloten die nog nooit deelnamen aan onze organisaties voor zover deze voldoen aan de algemene deelnemingsvoorwaarden van de club. Iedereen is verantwoordelijk voor de nieuwe piloten waarvan hij het peterschap neemt. Bij twijfel vragen we u het secretariaat van de Club te contacteren
De peterschapsverklaring, on-line formulier, moet door de peter zelf ingevuld en verzonden worden en dit vanaf zijn persoonlijk e-mailadres.Voor de juiste handelwijze zie hierboven paragraaf: “U was nooit lid van onze Club
”.

 

RUGNUMMER

Dit wordt u overhandigd bij de inschrijving.

Identiteitskaart of rijbewijs zal u gevraagd worden als waarborg. Deze krijgt u terug naar de meeting bij teruglevering van het rugnummer, gereinigd en onbeschadigd.

Het rugnummer heeft een opening die toelaat om over een helm te trekken, bijkomende uitsnijdingen zijn verboden.

Startvolgorde is volgens de inschrijvingsvolgorde.

 

GROEPEN

Er zijn 3 groepen, geklasseerd volgens rijniveau.

Klasse 1 : de snelste piloten, rijdende met 30 pk-beperking. Een piloot wordt beschouwd als zijnde Klasse 1 piloot wanneer zijn rondetijden onder de blauwe lijn liggen van de grafiek - Voorbeeld.

Klasse 2 : de andere piloten, die minder snel rijden waarvan de rondetijden onder de rode lijn ( = gemiddelde tijd van alle piloten ) liggen van hun grafieken. Voorbeeld   De klasse 2 piloten rijden allen met de 30 pk beperking.

Klasse 3 : de minst snelle piloten waarvan de rondetijden boven de rode lijn ( = gemiddelde tijd van alle piloten ) liggen van hun grafieken. Voorbeeld   

De klasse 3 piloten rijden zonder de 30 pk beperking, behalve wanneer hun moto systematisch moet beperkt worden ( klik hier ):

 

Klasse 1, 2 en 3 rijden allen tegelijkertijd

CATEGORIEEN

Klasse 1 : er zijn geen onderverdelingen, enkel een algemeen klassement voor deze klasse

Klasse 2 : er zijn wel onderverdelingen, zie tabel hier onder.

Klasse 3 : er zijn wel onderverdelingen, zie tabel hier onder.

 

 SCRATCH

  Alle teams Classe 2 zitten in deze klassering

 4-TAKT

  beide piloten rijden met een 4 takt motor

 VADER EN ZOON

  natuurlijk vader en zoon...

 BROERS

  broers of zusters

 60/75 JAAR

  som leeftijd beide piloten

 75/90 JAAR

  som leeftijd beide piloten

 + 90 JAAR

  som leeftijd beide piloten

 SOLO

  team van 1 piloot